Geografia 12.03.2022

100

Temat: Krajobrazy polskich pojezierzy.

notatka z lekcji:

W pasie pojezierzy zostały wyróżnione 3 krainy geograficzne:

  • Pojezierze Pomorskie – najwyższe wzniesienie to Wieżyca 329 m. n.p.m., znajduje się na nim ok 5 tyś jezior, znaczne zalesienie, słabe gleby, najsłabiej zaludnione obszary Polski.
  • Pojezierze Wielkopolskie – leży na południe od Pojezierza Pomorskiego, najwyższe wzniesienie – Dylewska Góra – 312 m. n.p.m., znajduje się tam 1,5 tyś jezior, spore powierzchnie zajmują tereny rolnicze; uprawia sie zboża i ziemniaki, kraina rolniczo – wiejska
  • Pojezierze Mazurskie – położone na wschód od Pojezierza Pomorskiego, najwyższe wzniesienie – Szeska Góra 309m. n.p.m., znajduje się 3 tyś jezior (największe: Śniardwy, Mamry, Hańcza), czyste powietrze, czysta woda w jeziorach, gęste lasy, tereny podmokłe, dzika zwierzyna, dobre zagospodarowanie turystyczne

Praca domowa: Przepisać notatkę do zeszytu, przeczytać temat w podręczniku str. 114-116.

pozdrawiam