Geografia 12.02.2022

151

Temat: Powtórzenie wiadomości.

26.02. 2022 Sprawdzian (wskazać poprawną odpowiedź oraz wyjaśnić pojęcia).

Praca domowa.

Przeczytać tematy w podręczniku str. 110-113 oraz w zeszycie: Morze Bałtyckie, Krajobrazy nadmorskie w Polsce, Pobrzeże Szczecińskie, Koszalińskie i Gdańskie oraz Poznajemy walory turystyczne Gdańska.

Niektóre zagadnienia na sprawdzian.

Małe zasolenie Morza Bałtyckiego wynika z…………………………………………………………………….

Jak się nazywa największa wyspa Polski?

Wyjaśnij: co to są mierzeje, z czego zostały one usypane.

W jaki sposób powstały jeziora przybrzeżne?

Wskaż na mapie, gdzie znajduję się: Zatoka Pomorska, Zatoka Gdańska, Pobrzeże Koszalińskie, Pobrzeże Szczecińskie, Pobrzeże Gdańskie, Żuławy Wiślane, Jezioro Łebsko, Jezioro Gordno, Zatoka Pucka.

Co to są wydmy?

Rozpoznać zabytki Gdańska i podpisać fotografię.

Powodzenia w nauce 🙂