Geografia 11.02.23

111

Temat: Powtórzenie wiadomości.

Polecenie i zadania przygotowujące do sprawdzianu.

  1. Jaka jest średnia głębokość Morza Bałtyckiego?
  2.  Który surowiec powstał z żywicy drzew iglastych porastających w okresie trzeciorzędu tereny obecnej Skandynawii i Bałtyku?
  3. Połącz linią “rzeźbiarzy” wybrzeża morskiego ze skutkami ich działania.

FALE MORSKIE               powstawanie mierzei, które odcinają zatoki od pełnego morza

PRĄDY MORSKIE           Żuławy Wiślane w miejscu dawnej zatoki morskiej

RZEKI                                powstawanie jezior przybrzeżnych

osuwanie się i cofanie wysokiego brzegu

4. Oznacz na mapie :  Morze Bałtyckie, Zatoka Gdańska, Mierzeja Wiślana, Wyspa Wolin i Uznam, Jezioro Łebsko, Zatoka Pucka, Jezioro Jamno, Gdańsk.

5. Określ formy terenu na podstawie zdjęć.

6. Wyjaśnij w jaki sposób powstają jeziora przybrzeżne.

7. Rozpoznaj na zdjęciach najważniejsze zabytki Gdańska.

W najbliższą sobotę będzie sprawdzian, powodzenia w nauce 🙂

pozdrawiam