Geografia 10.09.22

154

Temat: Lekcja organizacyjna. W jaki sposób będziemy pracować na lekcjach geografii?

Podczas zajęć zapoznałam uczniów z materiałem z zakresu nauczania geografii oraz Przedmiotowym Systemem Oeniania.

pozdrawiam