Geografia 08.10.2022

147

Temat: Co to jest mapa i jak jest zbudowana?

notatka z lekcji:

Mapa – jest także obrazem terenu widzianym z góry. Mapy często wykonywane są na podstawie zdjęć satelitarnych.

Rodzaje znaki na mapie:

  • powierzchniowe – zajmują dość dużą powierzchnię w terenie i na mapie. Są to na przykład: lasy, jeziora, tereny rolnicze czy zabudowane, większe miasta. Na mapie znaki te mają postać powierzchni pokrytych różnymi klorami. Mogą byc też pokryte deseniami, czyli wzorami – mamy na przykład powierzchnie zakropkowane czy zakreskowne.
  • liniowe – są to linie proste lub krzywe, które przedstawiają takie obiekty jak rzeki, drogi, koleje, granice.
  • punktowe – zajmują niewielką powierzchnię w terenie i dlatego na mapach występują jako małe kropki, kółka, kwadraty, trójkąty. Oznaczają takie obiekty jak szczyty, wsie, mniejsze miasta, oarkingi, hotele

Praca domowa

Proszę przepisać notatkę do zeszytu.

Wyjaśnij do czego służy “legenda mapy”.

Pozdrawiam

Sylwia Bagińska