9.02

110

Temat: Utrwalenie i powtórzenie wiadomości. –> Temat ten będzie kontynuowany na kolejnych zajęciach.

NACOBEZU:

  • wiem, czym jest zawiadomienie oraz jaką powinno mieć formę.

Praca domowa: proszę o skontrolowanie wpisu z ubiegłego tygodnia.

 

Szanowni Państwo,

ze względu na nieobecność Pani Katarzyny Dreksy (nauczyciela wspomagającego) na kolejnych zajęciach, sprawdzian z języka polskiego (w porozumieniu z uczniami) został przeniesiony na 9.03.2019. Będzie to pierwszy z dwóch sprawdzianów, które odbędą się w tym semestrze. Poza nimi nie przewiduje innych prac pisemnych.

Prosiłabym również o to, by uczniowie przygotowali zeszyty do oddania na 9.03.2019. Sprawdzę wówczas prace pisemne, które zadawane były w tym semestrze.

Ponadto chciałam poinformować, że z okazji karnawału (2.03) wraz z klasą VB spędzimy dwie godziny lekcyjne oglądając film w ramach krótkiego seansu filmowego z tej okazji.

Ostatnią kwestią, która chciałabym poruszyć są usprawiedliwienia. Proszę o wysłanie e-mailów z zaległymi usprawiedliwieniami. Nie muszą Państwo podawać przyczyny. Wystarczą mi daty oraz podpisy, które zagwarantują, że są to nieobecności kontrolowane.

Łącze serdeczne pozdrowienia,

Karolina Kuczyńska