język polski 9.02.2019 r.

103

1. Temat: Określenia w zdaniu. (podr. II)

 • zdanie rozwinięte i nierozwinięte, podmiot i orzeczenie, określenia podmiotu i orzeczenia, praca z ilustracją
 • Nowa wiadomość s. 75
 • ćw. 1, 2 (zeszyt) s. 75 i ćw. 3(zeszyt) s. 76
 • Karty pracy.

2. Temat: Związki wyrazów w zdaniu. (podr. II)

 • związek wyrazowy, wyraz nadrzędny i podrzędny, znaczenie związków wyrazowych.
 • Nowa wiadomość s. 77
 • ćw. 1 (zeszyt), 2(zeszyt) s. 77, ćw. 3(zeszyt) s. 78.

3. Temat: Piszę ogłoszenie i zaproszenie. (podr. II)

 • ogłoszenie, zaproszenie, tematyka ogłoszenia i zaproszenia, nadawca i odbiorca w ogłoszeniach i zaproszeniach, redagowanie tekstu ogłoszenia i zaproszenia.
 • Nowa wiadomość s. 125
 • Nowa wiadomość s. 126
 • ćw. 1, 2 s. 125
 • Praca w grupach – ćw. 4, 5, 6 s. 126 oraz ćw. 10 s. 127.

Praca domowa 

– ćw. 5 s. 76

– ćw. 4 s. 78

– ćw. 8 s. 127

* dla chętnych ćw. 6 s. 78.

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska