Język polski 30.11.2019 r. Klasa IVc

120

30.11.2019 r.

Temat: Andrzejki
Czytanka: “Andrzejkowe wróżby” s.73, poznajemy nowe słowa s.74, rozwiązujemy zadanie 1 s.74, zadania 1 i 2 s.75.

Temat: Ó niewymienne
Ćwiczenia: Rozwiązujemy ćwiczenia 1-4 s.68-70, 6-7 s. 71, 9 s. 72.

Zadanie domowe
Ćwiczenia: 5 s.71, 8 s.72