język polski 26.01.2019 r.

92

1. Temat: Poznajemy przyimek. (podr. II)

 • przyimek, wyrażenie przyimkowe, funkcje przyimka i wyrażenia przyimkowego w zdaniu, praca z ilustracjami.
 • ćw. 1 s. 57, ćw. 2, 3 (zeszyt) s. 58
 • Karty pracy
 • Nowa wiadomość s. 57.

2. Temat: Wysyłamy listy. (podr. II)

 • nadawca i adresat, elementy listu, pisownia zwrotów grzecznościowych, adresowanie i redagowanie listu.
 • Nowa wiadomość s. 123.
 • ćw. 1 s. 123, ćw. 2 s. 124.
 • Przykładowy list s. 136.
 • Karta pracy.

3. Temat: Historia o ostatnim smoku na świecie. 

 • Opowiadanie Historia o ostatnim smoku na świecie podr. 1 s. 143 – niezwykła przygoda, czytanie i słuchanie ze zrozumieniem, wyszukiwanie informacji w tekście,  epitet.
 • Ćw. 1, 2, 3 s. 145
 • Mam pomysł… s. 145 (ustnie)

Praca domowa

– ćw. 3 s. 124 (podr. II)

* dla chętnych: karta pracy – ćwiczenie dla dociekliwych oraz Mam pomysł… s. 145.

Do zobaczenia!

Emilia Tempska