język polski 2.02.2019 r.

123

1. Temat: Czy potrafię czytać ze zrozumieniem?

  • O hejnale mariackim podr. I s. 154 – samodzielna praca z tekstem, wyszukiwanie informacji w tekście, baśń i jej cechy, wydarzenia realistyczne i fantastyczne, legenda i jej cechy, wyrazy bliskoznaczne.

2, 3. Temat: Główne części zdania, czyli orzeczenie i podmiot. (podr. II)

  • zdanie, rodzaje zdań, podmiot i orzeczenie , czasownik w formie osobowej, zdanie pojedyncze i złożone.
  • Nowa wiadomość s. 66
  • Nowa wiadomość s. 68
  • Nowa wiadomość s. 71
  • Nowa wiadomość s. 74
  • ćw. 1 s. 71, ćw. 2 (zeszyt) s. 72
  • Karty pracy

Praca domowa 

– karta pracy – krzyżówka

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska