język polski 19.01.2019 r.

125

1, 2. Temat: Zmieniamy losy Janka Muzykanta.

  • test ze znajomości lektury,
  • Henryk Sienkiewicz – krótka notatka w zeszycie,
  • Nowela – co to takiego?
  • Streszczenie treści utworu, czas i miejsce akcji, bohaterowie, plan wydarzeń, problematyka.

3. Temat: Kochana Babciu, Kochany Dziadku…

  • Rozmowa na temat dziadków, za co ich kochamy, co lubimy z nimi robić etc.
  • Opowiadanie Jana Twardowskiego O owocu i liście stokrotnym p.1 s. 107/108 – omówienie, wyszukiwanie informacji w tekście, porównanie,
  • ćw. 2 (zeszyt), 3, 4, 5 s. 108.
  • Wiersz Wandy Chotomskiej Dzień Dziadka p.1 s 109 – omówienie.
  • Ćw. 2 i 5 s. 109.

Praca domowa 

– Napisz inne zakończenie noweli Janko Muzykant.

– Napisz życzenia dla babci/dziadka.

 

Pozdrawiam!

Emilia Tempska