język polski 11.05.2019 r.

83

1. Temat: Wynalazki pożyteczne dla ludzkości. (Podr. I)

  • tekst Joanny Papuzińskiej Ciekawe pomysły podr. I s. 217 – czytanie ze zrozumieniem,  wyszukiwanie informacji  w tekście, opowiadanie treści utworu, uzasadnienie własnego wyboru, znaczenie związku wyrazowego.
  • ćw. 1, 2, 4 s. 220.
  • Mam pomysł… s. 220.
  • Myślę, że… s. 220.

2. Temat: Wakacje najlepszym wynalazkiem? (Podr. I)

  • wiersz Ludwika Jerzego Kerna Wynalazek na piątkę z plusem podr. I s. 223 – czytanie ze zrozumieniem, uzasadnienie własnego zdania.
  • ćw.  1, 2, 3 s. 223.
  • Myślę, że… s. 223.

3. Temat: Fabryka wynalazków Thomasa Edisona. (Podr. I)

  • fragment książki Encyklopedia sławnych ludzi podr.  I s. 200 – czytanie ze zrozumieniem, praca z tekstem,
  • ćw. 1-10 s. 200/201.

Praca domowa

Myślę, że… s. 223 (w zeszycie)

Pozdrawiam!

Emilia Tempska