Historia – 9 luty 2019

157

Temat: Wśród Polaków 600 lat temu cz.1 – Władca,rycerze i duchowieństwo.

Społeczeństwo przed sześcioma wiekami dzieliło się na 4 grupy. Pierwsza grupa chłopi miała za zadanie pracować i podlegała pod pozostałe grupy. Drugą grupę stanowili mieszczanie, mieli oni swoje prawa. Trzecią grupę stanowili duchowni których zadaniem było dbanie o sprawy religijne. Wszystkich tych grup broniła ostatnia grupa – rycerze. Władca sprawował bezpośrednią władzę nad wszystkimi grupami. Podział ten nazywamy feudalnym.

Władca mieszkał na dworze gdzie miał swoich służących. Cały dwór utrzymywał się z podatków i dochodów z majątków królewskich. Zadaniem króla było troszczenie się o finanse, kancelarię i ćwiczenie wojska. Król rozsądzał również w ważnych sprawach. Podczas pobytu na swoim zamku uczestniczył w polowaniach, turniejach rycerskich i bogatych przyjęciach. Rycerze doglądali swoich posiadłości, brali udział w turniejach i wyprawach wojennych. Musieli dbać o swoją zbroję i konia oraz ćwiczyć swoje umiejętności. Byli sędziami dla chłopów którzy na nich pracowali w ich posiadłościach.

Film edukacyjny – „W blasku chwały i zwycięstwa – turnieje rycerskie”

Duchowni dzielili się na dwie grupy – zakonną i świecką. Zakonnicy prowadzili swoje życie w następujący sposób – 8 godzin modlili się, 8 godzin pracowali a 8 godzin odpoczywali. Pracowali w polu(Cystersi), bibliotece(Benedyktyni). Zakonnicy jak cystersi przynieśli na ziemie polskie wiele wynalazków. Duchowni utrzymywali się z pracy swoich poddanych i dziesięcin(czyli dziesiątej części dochodów które oddawali chłopi i mieszczanie).

Film edukacyjny – „Jak wyglądało życie w cysterskim zakonie?”

Projekt dodatkowy:

Przygotuj własnoręcznie kartkę z okazji Świąt Wielkanocnych (kartka powinna zawierać twoje imię oraz nazwę szkoły polskiej do której uczęszczasz). Adresatem kartki będzie uczeń Niepublicznej Szkoły Podstawowej Aleksander w Siedlcach. Format kartki nie powinien być większy od standardowej kartki pocztowej. Celem projektu jest pielęgnowanie tradycji wielkanocnych poprzez przesyłanie sobie nawzajem życzeń.

Za udział w projekcie uczniowie otrzymują ocenę celującą ponadto w kwietniu otrzymają kartki zwrotne od uczniów wspomnianej wyżej szkoły.

Zad domowe. Przygotuj się do sprawdzianu.

Przykładowe zadania:

1.Przyporządkuj właściwie daty historyczne do wydarzeń oraz wydarzenia do osób:

a)1364                                                                Założenie Uniwersytetu w Krakowie

b)Władysław Jagiełło                                        Bitwa pod Grunwaldem

c)1410                                                                Król Polski

d)Unia Polski z Litwą                                        Centralny plac średniowiecznego miasta

e)Rynek                                                              1385

2.Uzupełnij tekst wstawiając brakujące słowa spośród wymienionych:

Pomorze, Krzyżakami,Władysław, Polski,Jadwigą, żacy, Litwy, Mikołaj Kopernik, Konrad Mazowiecki, Jagiellonami.

Do średniowiecznych uniwersytetów uczęszczali …………………. Najsławniejszym studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego był…………………………….., które był jednym z największych astronomów wszechczasów.  Jagiełło był władcą …………………., po ślubie z ………………………. przyjął chrzest i został królem ………………………… przyjmując imię …………………………….. . Panowanie rozpoczęła nowa dynastia zwana …………………………………….. Dynastia ta panowała w Polsce do 1572 roku. W XV wieku Polska prowadziła wojny z ………………………. których na ziemie polskie sprowadził ………………………………………. w 1226 roku. 15 lipca 1410 roku wojska polsko-litewskie ostatecznie pokonały Zakon, a następnie na mocy pokoju toruńskiego Polska odzyskała ……………………………. .

3.Narysuj średniowiecznego rycerza(uwzględnij kopię, miecz, tarczę, hełm, konia oraz zbroję)

4.Zadanie dodatkowe na ocenę celującą.Np.Czy Polska właściwie postąpiła łącząc się unią z Litwą?

Zachęcam ponownie do uczestnictwa w konkursie “Być Polakiem”. Informacje o konkursie oraz formularz zgłoszeniowy dla chętnych znajdują się:

http://swiatnatak.pl/byc-polakiem-X-2019/      (link należy skopiować i wkleić w wyszukiwarkę)