Historia – 2 luty 2019

140

Temat: Wojny z Krzyżakami cz.2 – Bitwa pod Grunwaldem.

Film edukacyjny – Bitwa pod Grunwaldem Bogusława Wołoszańskiego.

Przybliżenie wyglądu średniowiecznego rycerza(zbroja,hełm,kolczuga). Rodzaje uzbrojenie:kopia,kusza,tarcze. Znaczenie koni w bitwach. Przyczyny bitwy pod Grunwaldem:ekspansywna polityka Krzyżaków i wypowiedzenie wojny Polsce. Przygotowanie do bitwy:przeprawa przez Wisłę, złączenie się chorągwi litewskiej(40) z polską(51). Przebieg bitwy: decydujące starcie na polach Grunwaldu. Ostateczne zwycięstwo nad państwem zakonnym.