Historia – 16 marca 2019

82

Temat: Kultura Polski średniowiecznej cz.2 – Jan Długosz.

Jednym z największych polskich twórców epoki średniowiecza był Jan Długosz. Był on duchownym i żył bardzo skromnie – zarobione pieniądze wydawał na budowę kościołów. Największą jego pasją były książki, które często przepisywał. Był bardzo dobrym historykiem i wychowawcą synów króla Kazimierza Jagiellończyka. Jest on autorem najdłuższej kroniki w średniowiecznej Polsce do 1480 roku. Wykorzystywał bardzo dużo metod do napisania kroniki. Metodami tymi po dzień dzisiejszy posługują się historycy. Jan Długosz był wielkim patriotą który pomagał królowi w dyplomacji oraz polityce.

Zadanie: Wczuj się w kronikarza i opowiedz w sposób szczegółowy o jakimś ciekawym wydarzeniu z Twojego życia.