Przyroda19.01.2019r.

109

Temat.Ciśnienie atmosferyczne.

Podczas zajęć omówiliśmy:

-czym jest ciśnienie atmosferyczne

-jak sprawdzić istnienie ciśnienia atmosferycznego

-wykorzystanie ciśnienia atmosferycznego

-pomiar ciśnienia atmosferycznego

-jak powstaje wiatr

NOTATKA DO ZESZYTU

1.Atmosfera ziemska  – warstwa powietrza, która otacza Ziemię.

2. Ciśnienie atmosferyczne – nacisk warstwy powietrza na określoną powierzchnię Ziemi.

3.Ciśnienie atmosferyczne mierzymy barometrem. Jednostką jest  hPA.(hektopaskal)

4.Wiatr – to poziomy ruch powietrza z obszaru wysokiego ciśnienia do obszaru niskiego ciśnienia.

Praca domowa. dokładnie utrwalić wiadomości z  dwóch tematów – powietrze i ciśnienie atmosferyczne. Ponadto przeczytać temat w książce str. 106-108. Uczniowie, którzy mają ćwiczenia zad. 1,2,3 str. 50,51.

Pozdrawiam L.Bogdan.