Przyroda 9.10.2021

100

Temat lekcji : Uprawiamy rośliny doniczkowe.

Notatka z lekcji :

Rośliny doniczkowe uprawiamy w domach w celach ozdobnych. Często pochodzą z odległych miejsc na świecie. Dlatego bardzo ważne jest by stworzyć im w domu waqrunki podbne do tych z jakich pochodzą miejsc. Głównym składnikiem którego rośliny potrzebują jest woda a także słońce. Rośliny można rozmnażać poprzez odcinanie kawałków pędów i sadzeniu ich do nowych doniczek. Najlepiej robić to wiosną.

Praca na lekcji :

Ćwiczenie 2 strona 25 oraz test sprawdzający strona 29.

Zadanie domowe na następną lekcję :  ćwicznie 1 strona 25.

Projekt do końca października : zadanie 1 strona 25.

Wykonaj zadanie i przynieś swoją roślinę doniczkową na zajęcia 30 października.