Przyroda 6.11.2021 plus sprawdzian

127

Temat lekcji : Według Słońca wyznaczamy kierunki w terenie. Powtórzenie wiadomości.
Na dzisiejszej lekcji powtórzymy wiadomości z poprzednich lekcji. Pomogą nam w tym filmy
edukacyjne. Ponadto omówimy zagadnienia do sprawdzianu wiadomości który odbędzie się w
przyszłym tygodniu.

SPRAWDZIAN TUTAJ spr 4

Praca na lekcji :

Zadanie domowe przygotuj się do sprawdzianu.