Przyroda 6.03.2021

107

Temat: Rozwój korzenia i liścia.

Korzeń kiełkującej rośliny wydłuża się, a przy końcu pojawiają się cieniutkie włośniki, które pobierają znacznie większe ilości wody. Nad włośnikami wyrastają korzenie boczne (rys 1 str. 65), które utrzymują roślinę w glebie. Korzenie z gleby pobierają wodę i solę mineralne. Liście rozwijają się z pąków liściowych, składają się z ogonka, blaszki liściowej i brzegu liścia. W liściach zachodzi proces fotosyntezy (odżywianie) czyli roślina pobiera dwutlenek węgla, energię słoneczną, wodę i sole mineralne – produkując tlen i wydalając do atmosfery. W nocy natomiast zachodzi oddychanie, wówczas roślina pobiera tlen, a wydala dwutlenek węgla (w bardzo małych ilościach).

Praca domowa:

Przepisać notatkę do zeszystu. Utrwalić wiadomości. Za dwa tygodnie proszę przynieść hodowlę fasoli wraz z dzienniczkiem obserwacji.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska