Przyroda 4.12.2021

146

Temat lekcji : Określanie odległości i wysokości w terenie. Obraz terenu – mapa.
Niewielkie odległości możemy mierzyć za pomocą taśmy mierniczej. Jednym ze sposobów
dokładniejszego określania odległości w terenie jest pomiar krokami. Aby go przeprowadzić
trzeba poznać długość własnego kroku. Przybliżone odległości określa się także za pomocą
widnokręgu. Trudniej jest wyznaczać wysokości obiektów w terenie. Do tego celu najlepiej
posłużyć się porównaniami do obiektów o znanej nam wysokości.
Plan to widziany z góry obraz pomieszczenia budynku lub niewielkiego terenu, np. boiska,
centrum miasta. Mapa jest również obrazem terenu widzianym z góry. Obejmuje jednak
znacznie większą powierzchnię niż plan, np. mapa świata, Europy, Polski czy dużych
fragmentów powierzchni Ziemi.
Praca na lekcji ćwiczenie 1, 2 i 3 strony 40-41 oraz ćwiczenie 1, 2 strony 44-45.
Zadanie domowe pytania 1, 2 strona 43 oraz pytanie 1 strona 46.