Przyroda 30.10.2021

112

Temat lekcji : Według Słońca wyznaczamy kierunki w terenie.
Notatka z lekcji :
Obserwując wędrówkę Słońca człowiek nauczył się wyznaczać 4 strony świata. Główne
kierunki wyznaczają dwie prostopadłe linie jedna to linia wschodu i zachodu Słońca druga
linia to linia górowania Słońca która wyznacza nam południe i północ. Gdy staniemy w
momencie górowania Słońca to nasz cień będzie wyznaczał północ a cień naszych rąk
kierunki wschód i zachód:Ryc.2 strona 35. Oprócz 4 kierunków głównych określa się również
kierunki pośrednie co przedstawia róża wiatrów. Do opisywania kierunków używamy
najczęściej nazw angielskich i tak N – north to północ, S – south to południe, E – east to
wschód natomiast W – west to zachód.
Praca na lekcji :
Rysujemy w zeszycie różę wiatrów.
Zadanie domowe na następną lekcję : Wykonaj w zeszycie rysunek 3 ze strony 36. Wypisz
daty kalendarzowych pór roku.

SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI ODBĘDZIE SIĘ W SOBOTĘ 13 LISTOPADA.