Przyroda 27.11.2021

146

Temat lekcji : Sposoby wyznaczania kierunków w terenie.
Z poprzednich lekcji wiemy, że kierunki w terenie wyznaczamy obserwując słońce. Wiemy też
że nie da się obserwować choćby cienia rzucanego na przedmioty przez słońce w pochmurny
dzień. W związku z tym w nocy i w pochmurny dzień będziemy się posługiwać kompasem.
Jego głównym elementem jest igła magnetyczna, która zawsze wskazuje kierunek północny.

Jednak gdy nie mamy kompasu możemy również obserwując przyrodę wyznaczać kierunki.
Pomocne w tym są słoje drzew, mech rosnący od strony północnej na skałach czy
drzewach, liście i gałęzie drzew czy Gwiazda Północna zwana Polarną.
Praca na lekcji pytanie 1 strona 39.
Zadanie domowe pytanie 2 strona 39.