Przyroda 26 luty 2022

86

Temat lekcji : Powietrze wokół nas. Ciśnienie atmosferyczne.

Powietrze otacza nas z każdej strony. Jest to gaz bezbarwny zatem nie możemy go zobaczyć. Jednak możemy obserwować jak działa. Głównym składnikiem powietrza jest azot , natomiast tlen stanowiący 1/5 powietrza jest niezbędny do życia organizmów podobnie jak dwutlenek węgla. Ziemię otacza kilkunastokilometrowa warstwa powietrza. Powietrze to naciska na ziemię i wszystko co nas otacza nacisk ten zwany jest ciśnieniem atmosferycznym. Dzięki ciśnieniu powstaje wiatr który przemieszcza się z obszaru wysokiego ciśnienia do obszaru niskiego ciśnienia.

Praca na lekcji : doświadczenie 1,2,3 strony 103-105 oraz zadanie 1 strona 106.

Zadanie domowe : pytanie 2 strona 105, pytanie 1 strona 108.

Na kolejnej lekcji odbędzie kartkówka identyczna jak test sprawdzający na stronie 109.