Przyroda 25.09.2021

112

Zwierzęta hodowane przez człowieka.

Na lekcji omawialiśmy jakie zwierzęta może hodować człowiek. Rozróżniliśmy zwierzęta gospodarcze od domowych.

Omawialiśmy po co hodujemy zwierzęta i jakie mamy z tego korzyści.

Dyskutowaliśmy na temat tego czy zwierzęta mogą posiadać prawo do tego by być szanowane.