Przyroda 24.04.2021 zajęcia on line

84

Temat: Chmury.

Rodzaje chmur:

chmury pierzaste – występują najwyżej i składają się z kryształków lodu. Mają postać białych strzępków o różnych kształtach.

chmury kłębiaste – tworzą się niżej niż pierzaste. Najczęściej występują w dwóch odmianach, jako ciężkie chmury deszczowe i jako białe obłoki.

chmury warstwowe – pojawiają się na różnych wysokościach.

Praca domowa

Zaobserwuj kształty chmur. Narysuj ich wygląd. Okreś rodzaj chmur. Przepisz notatkę do zeszytu. Za 2 tygodnie tj. 8 maja napiszecie ostatni sprawdzian w tym roku. Zakres materiału str 65 – 112, bez kilku tematów pomiędzy. Postaram się jak najszybciej opracować pytania i opublikować go na stronie szkoły.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska