Przyroda 21.11.2020

82

Temat: Według Słońca wyznaczamy pory dnia i pory roku.

Praca domowa.

Polecenie do ćwiczenia 1.

Czarną kredką dorysuj cienie rzuczne przez gnomon, kiedy Słońce znajduje się w pozycjach nr, 1,3,4 i oznacz te cienie takimi samymi cyframi. Pamiętaj o odpowiednich długościach cieni.

Polecenie do ćwiczenia 2.

Kolorowymi kredkami – granatową zieloną i czerwoną – zaznacz na niebie drogi, jakimi Słońce “wędruje” w różnych porach roku.

Dla chętnych:

Ćw. 2 str 34.

Zmierzyć długość cienia niewielkiego krzewu podczas słonecznego dnia.

Utrwalić wiadomości z ostatniej lekcji podręcznik str. 31-34

pozdrawiam

Sylwia Bagińska