Przyroda 20.03.2021

111

Temat Trzy stany skupienia wody.

Materiały, z których zbudowane są różne przedmioty, nazywamy substancjami.

Woda jest substancją najczęściej występującą w przyrodzie. Bez niej nie byłoby życia na Ziemi. Wystepuję w trzech stanach skupienia jako lód (stan stały), woda (stan ciekły) lub para wodna (stan gazowy). Procesem topnienia nazywamy przejście ze stanu stałego (lodu) w stan ciekły (wody). Procesem krzepnięcia nazywamy przejście ze stanu ciekłego (wody) w stan stały (lodu). W czasie krzepnięcia woda zwieksza swoją objętość. Procesem parowania nazywamy przeście ze stanu ciekłego (wody) w stan parowania (para wodna).

Praca domowa.

Przeczytać wiadomości z podręcznika str 74-79. Chciałabym, byście w domu troche poeksperymentowali zamieniajac wodę w różne stany skupienia. Wnioski zapisać w zeszycie (uczniowie chętni). Proszę przepisać notatkę do zeszytu. Osoby, które jeszcze nie przyniosły fasolek, proszę o przyniesienie ich na nastepne zajęcia wraz z dzienniczkiem obserwacji.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska