Przyroda 19 marca 2022

80

Temat lekcji : Składniki krajobrazu oddziałują na siebie.
Składniki krajobrazu widzimy na co dzień wychodząc z domu. Dzielimy je na naturalne oraz
przekształcone czyli takie , które zostały wytworzone przez człowieka. Naturalne składniki
krajobrazu mogą być nieożywione jak np.: woda, pogoda czy góry oraz ożywione. Żywe
organizmy wykonują czynności życiowe natomiast nie wykazują czynności takich składniki
nieożywione. Ożywione składniki krajobrazu wpływają na składniki nieożywione i odwrotnie.
W Polsce występują rożne krajobrazy, a krajobraz naturalny zachował się m.in.: w Puszczy
Białowieskiej, wysoko w górach czy w niektórych regionach Morza Bałtyckiego.
Praca na lekcji : Zadanie 1,2,3 strony 125-126.
Zadanie domowe : zadanie 1 i 2 strona 127.