Przyroda – 18.09.2021

144

Temat lekcji: Sposoby poznawania przyrody.

Notatka z lekcji :

Najważniejszym sposobem poznawania przyrody jest obserwacja czyli celowe zbieranie informacji o przyrodzie za pomocą narządów zmysłów. Należą do nich narząd wzroku, słuchu, węchu, smaku i dotyku. Dzięki tym zmysłom widzimy, słyszymy i czujemy co dzieje się dookoła nas. Prowadząc obserwacje musimy określić jej cel czyli co i po co będziemy obserwować. Innym sposobem poznawania przyrody są doświadczenia czyli wywołanie lub odtworzenie interesującego nas zjawiska w sztucznych warunkach np. pracowni przyrodniczej.

Praca na lekcji :

Pytania kontrolne 1,2 strona 12.

Film edukacyjny:

 

Zadanie domowe – zadanie 1 strona 12 – robimy ssawkę do łapania małych owadów.