Przyroda 17.04.2021

128

Temat: Budowa drobinowa cieczy i gazów.

Wszystkie ciecze zbudowane sa z drobin. Drobiny tej samej cieczy mają taką samą wielkość, a drobiny różnych cieczy są różnej wielkości. Mieszaniny mogą być jednorodne (np. mleko, woda, denaturat, sok, itp.) oraz niejednorodne (np. woda z sokiem, z herbatą).

Gazy również zbudowane są z drobin, które nieustannie poruszają się we wszystkich kierunkach. W czasie ruchu zderzają się ze sobą i ze ściankami naczynia, w którym się znajdują.

Praca domowa.

Przepisać notatkę. Przeczytać temat. Ustnie zad. 1,2,3 str. 81. Pisemnie narysuj w “chmurce” model drobinowy cieczy i dokończ zdanie : Drobiny cieczy ułożone są…………………………………………………….

Przeczytaj temat str. 84-85. Wykonaj doświadczenie: polecenie 3 str 85. Wyniki zapisz w zeszycie.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska