Przyroda 16.10.2021

132

Temat lekcji: Wyznaczamy pory dnia i roku.

Notatka z lekcji :

            Człowiek od wieków obserwował Słońce które przemieszcza się po niebie. Jego wschody i zachody wyznaczały początek i koniec dnia. Zmiany wysokości Słońca na niebie w ciągu roku kojarzono z porami roku. Widnokrąg to widziana przez nas linia styku nieba i ziemi. Środek dnia wyznaczany jest przez Słońce w momencie osiągnięcia najwyższego punktu na niebie. Do wyznaczania tego zjawiska służy przyrząd zwany gnomonem. Na podstawie rocznych zmian wysokości Słońca wyróżnione zostały kalendarzowe pory roku : 22 czerwca początek lata, 22 grudnia początek zimy, 21 marca początek wiosny i 23 września początek jesieni.

Praca na lekcji :

Ćwiczenie 1 strona 33 Pytanie 1 i 2 strona 34

Zadanie domowe – Pytanie 3 strona 34. Odpowiedź zapisz w zeszycie.