Przyroda 15.01.2022

113

Temat lekcji : Wyruszamy z mapą w teren.

Poruszając się w słobo znanym terenie korzystamy z różnych map. Przeważnie są to mapy turystyczne, samochodowe czy plany miast. Współcześnie korzystamy coraz częściej z map płączonych z nawigacją satelitarną GPS. Aby prawidłowo korzystać z mapy w terenie trzeba ją właściwie zorientować w kolejnym etapie możemy rozpoznawac obiekty w terenie i na mapie oraz ustalać własne położenie.

Praca na lekcji: ćwiczenie 2 i 3  strona 62 oraz test sprawdzający strona 63.

Zadanie domowe: pytania 1, 2 strona 62.