Przyroda 12 marca 2022

90

Temat lekcji : Opad atmosferyczny i obieg wody w przyrodzie.

Para wodna zawarta w powietrzu wraca na Ziemię w postaci opadów deszczu, śniegu lub gradu. Czasami gromadzi się na wychłodzonych powierzchniach tworząc szron, rosę, gołoledź lub szadź. Woda w przyrodzie nieustannie krąży a jej ruch odbywa się dzięki ciepłu dostarczanem przez słońce. Ilość wody w przyrodzie jest stała zmienia się tylko jej rozmieszczenie.

Praca na lekcji doświadczenie 1 strona 113 oraz pytania 1,2,3 strona 178.

Zadanie domowe pytania 2,3 strona 114. Stwórz plakat na następną lekcje przedstawiający obieg wody w przyrodzie tak jak na stronie 177.