Przyroda 12 luty 2022

95

Temat lekcji : Stan i objętość cieczy, gazów i ciał stałych.

Notatka z lekcji :
Ciecze i gazy nie posiadają własnego kształtu ale przyjmują kształt naczynia w którym się
znajdują. Powietrze jest ściśliwe co oznacza, że możemy je ścisnąć tak jak np. w dmuchanym
materacu czy balonie. Ciecze nie są ściśliwe , ponieważ drobiny ułożone są bardzo blisko
siebie. Ciała stałe mają określony kształt i bardzo trudno zmienić ich objętość, gdy zmieniamy
kształt ciał stałych objętośc pozostaje ta sama. Wynika to z budowy ciał stałych.

Praca na lekcji doświadczenie 1 strona 87 oraz doświadczenie 1 strona 90. Pytania 1,2,3
strona 88.
Zadanie domowe pytania 1,2,3 strona 90.