Przyroda 10.04.21 – zajęcia on line.

93

Temat: Budowa drobinowa ciał stałych.

Wszystko, co nas otacza zbudowane jest z substancji. Każda substancja zbudowana jest z drobin. Drobina to najmniejszy element bydujący substancję. W przyrodzie występują nie tylko “czyste” substancje, ale również mieszaniny. Mieszanina składa się przynajmniej z dwóch składników.

Drobiny ciała stałego wykonują ruchy drgające, ale nie zmieniają swojego położenia, są ściśnięte. W ciałach krystalicznych drobiny ułożone są regularnie (rys.2b str.82). Sa to np. cukier, śnieg, lód. W ciałach bezpostaciowych drobiny ułożone są blisko siebie, ale nieregularnie np. plastelina, szkło, tworzywo sztuczne.

Praca domowa.

Notatkę przepisać do zeszytu. Wymień substancje, z których zbudowany jest długopis (wszyscy uczniowie pisemnie). Dla chętnych – założenie hodowli kryształków soli (doświadczenie 1 str.83). Przeczytać temat str. 82-83.

pozdrawiam

Sylwia Bagińska