Przyroda 09.04.2022

50

Temat: Las i organizmy w nim żyjące

Na zajęciach omówiliśmy roślinność występującą w poszczególnych warstwach lasu. Poznaliśmy podstawowe gatunki drzew i krzewów liściastych oraz iglastych. Omówiono także warunki życia w lesie