Przyroda 05.03.2022

81

Temat lekcji : Chmury.

Na dzisiejszej lekcji poznawaliśmy chmury. Chmury które możemy obserwować każdego dnia mogą tworzyć różne zadziwiające kształty. Znając chmury i je obserwując można przewidzieć opady. Jak powstają chmury? Wilgotne powietrze zawiera dużo pary wodnej. Gdy temperatura się obniża para wodna się skrapla i powstają chmury. Wyróżniamy trzy główne rodzaje chmur: pierzaste, kłębiaste oraz warstwowe.

Na lekcji odbyła się zapowiedziana kartkówka.

Praca na lekcji : doświadczenie 1 strona 112 oraz pytanie 1 strona 112.

Zadanie domowe : pytanie 2 i 3 strona 112.