Klasa IVb, 9.01, język polski.

95

Temat: W podróży dookoła świata.

NACOBEZU:

  • ćwiczę czytanie ze zrozumieniem.

Etapy lekcji:

  1. Wizyta w bibliotece. Kolejna zaplanowana została na 13.02.
  2. Omówienie tekstu z podręcznika pt. “Rekin” str. 107 (podręcznik), ustne wykonanie zadania 1/str. 108 oraz pisemne zadania 2/str.108.
  3. Omówienie tekstu z podręcznika (str.111) pt. “Polowanie na słonia”, ustne wykonanie zadania 1/str.112 oraz pisemne 2/str.112.
  4. Omówienie tekstu “Na targowisku w Afryce” str. 115, ustne wykonanie zadania 1/str. 116. Chętni uczniowie mieli możliwość sprawdzenia szybkości swojego czytania na zaznaczonym fragmencie tekstu. Jest to niewielki wstęp do przewidzianego w tym semestrze czytania na ocenę wcześniej nieznanego opowiadania.

Praca domowa (ustna): Przypomnę sobie poznane w młodszych klasach zasady ortograficzne.

Łącze serdeczne pozdrowienia,

Karolina Kuczyńska