Klasa IVb – 5.12

110

Zastępstwo – p. Anna Denert

I lekcja:

Temat: Cechy gatunkowe legendy – ,,O bramce z kluską”.

 1. Przypomnienie tytułów legend – ucz. wymienili tytuły znanych legend, ustalenie, jakim tekstem są legendy ( np. postacie realistyczne i fantastyczne).
 2. Przeczytanie tekstu legendy ,,O bramce z kluską”, wypisanie postaci i omówienie cech legendy.
 3. Zapisanie w zeszycie definicji – legenda.
 4. Opis gospodarza i wskazanie jego pozytywnych i negatywnych cech, zwrócenie uwagi na poprawny zapis i wyjaśnienie znaczenia wyróżnionych w tekście wyrazów.
 5. Zredagowanie i zapisanie w zeszytach morału legendy.
 6. Luźna rozmowa na temat Wrocławia – zabytki, herb…..

II i III lekcja:

Temat: Plan wydarzeń legendy ,,O stworzeniu Podhala”.

 1. Przeczytanie legendy z podręcznika – czytali uczniowie.
 2. Omówienie treści, wypisanie postaci i omówienie zachowania Boga i anioła.
 3. Ustny opis górala – wskazanie ważnych cech postaci.
 4. Zapoznanie się z wyrazami związanymi z Podhalem, zwrócenie uwagi na poprawną wymowę i zapis.
 5. Ustne uzupełnienie krzyżówki zad.3.
 6. Uporządkowanie kolejności wydarzeń ćw. 2 (w domu przepisać do zeszytu).
 7. Zapoznanie się z treścią wiersza w gwarze góralskiej, wyjaśnienie nieznanych słów.
 8. Praca domowa: ustnie wykonać zadania ( 1, 2, 3).
 9. Luźna rozmowa na temat gór i Zakopanego.

Mikołajki klasowe – 19 grudnia (prezenty do 1500 isk).