Klasa IVB, 23.01., język polski

102

Temat: Przypomnienie zasad pisowni z ch, h, rz, ż, ó i u.

Na zajęciach zostały wykonane następujące ćwiczenia z zeszytu ćwiczeń:

  • temat 11 – zadania: 1,2,3,4,5,6,7 (str. 63-66);
  • temat 12 – zadania: 2,3,6, 8,9 (str. 69-72);
  • temat 23 – zadania 1,2,4, 5, 6 (str. 128-132);
  • temat 21 – zadanie 1,3 (str. 118-120).

Praca domowa (zeszyt ćwiczeń): 8/str.67; 4,5/str.70-71; 3/str.130; 2/str. 119.

Temat ortografii będzie kontynuowany na najbliższych zajęciach.