Klasa IV, 10.03, język polski

114

Szanowni Państwo,

w minioną sobotę udało nam się dokończyć temat liczebnika. Na zajęciach zostały wykonane następujące zadania ze str. 133 – 149, z wyjątkiem zadania 2/str.145 (uczniowie chętni mogą zrobić samodzielnie w domu, ale nie jest to konieczne).

Praca domowa:

Dokończę zadanie 1/str. 144.

Nauczę się na kartkówkę pytań: rzeczownika, czasownika, przymiotnika, przysłówka, liczebnika oraz pytań przypadków.

Jeśli ktoś z Państwa, nie otrzymał ode mnie fragmentów lektury na mejla – proszę o informację (omówienie na kolejnych zajęciach).

Zakres materiału na sprawdzian:

  • wiem, na jakie pytania odpowiadają następujące części mowy – rzeczownik, czasownik, przymiotnik, przysłówek;
  • potrafię wskazać je w zdaniu;
  • potrafię odmieniać przez przypadki;
  • znam treść następujących tekstów z podręcznika: “Rekin” str. 107, “Polowanie na słonia” str. 111, “Na targowisku w Afryce” str. 115 – pytania do tekstów sprawdzają umiejętność argumentowania oraz oceniania bohaterów (zadania typu – co sądzisz / jak myślisz / oceń bohatera), nie zaś szczegółowe zapamiętanie tekstu (nie będzie zadań typu “jakiego koloru był przedmiot” itd.);
  • wiem, czym jest dobry reportaż – potrafię omówić jego cechy;
  • znam zasady pisowni ch, h,rz, ż, ó, u – na pewno pojawi się krótka uzupełnianka z lukami wyrazowymi;
  • potrafię powiedzieć co wydarzyło się w omówionych na lekcji fragmentach “Harrego Pottera” (rozdział o zwierciadle Ain Eingarp) oraz “Dziennika cwaniaczka” (omówienie 20.03);
  • znam pojęcia – scenografia, film, kadr, świat przedstawiony, scenarzysta, reżyser, aktor – proszę, by uczniowie nie uczyli się zeszytowych definicji na pamięć, ważne dla mnie jest, by potrafili wyjaśnić te pojęcia swoimi słowami przy użyciu prostego słownictwa;
  • znam różnicę pomiędzy ekranizacją, a adaptacją.