Klasa 4b, 7.11

195

Temat: Wprowadzenie do rzeczownika.

CEL: Poznasz rzeczownik.

NACOBEZU:

  • wiem, na jakie pytania odpowiada;
  • potrafię określić jego rodzaj;
  • potrafię odmieniać przez przypadki oraz liczby.
  1. Narysowanie Nika w zeszycie – jest to postać, która będzie towarzyszyła nam przy poznawaniu kolejnych części mowy.
  2. Praca domowa (ćwiczenie): 4/str.29, 6/str.30, 2/str. 32, 4/str.34, str. 37.
  3. Na zajęciach zostały wykonane wszystkie pozostałe zadania z zeszytu ćwiczeń z tematu o rzeczowniku – od str. 20 do str. 36.