j. Polski 9.02.2019

124

1. Związku wyrazów w zdaniu. (p. 2 s.77)

– zapisać w zeszycie pojęcie wyrazu nadrzędnego i wyrazu podrzędnego ( tabelka s.77).
– ćw. 1 s. 77 w zeszycie
– ćw. 2 s.77 w zeszycie
– ćw. 3 s.78  w zeszycie
– ćw. 4 s.78 ustnie

2. Grupa podmiotu i orzeczenia (p. 2 s. 79).

– omówienie grupy podmiotu i grupy orzeczenia ( tabelka s.79)
– ćw. 1 s. 79 – ustnie
– ćw. 2 s. 80 w zeszycie

3. Ogłoszenie i zaproszenie (p.2 s.125)

– ćw. 1 s. 125 ustnie
– tabelka s. 125 – przeczytać
– ćw. 4 s. 126 w zeszycie
– tabelka  s. 126 – przeczytać
– ćw. 7 s. 127 w zeszycie

Praca domowa:
ćw. 6 s. 78
– ćw. 4 s .80
– ćw. 10 s. 127

pozdrawiam
Emilia Krajewska