J. polski – 12. 12. 2020

106

Temat: Dwanaście miesięcy i cztery pory roku.

Na zajęciach przyjrzeliśmy się nazwom miesięcy i ich pochodzeniu. Poćwiczyliśmy ich kolejność oraz przypomnieliśmy sobie podział na cztery pory roku. Uczniowie zapisali notatkę w zeszytach:

Styczeń – na styku starego i nowego roku
Luty – mroźny, srogi
Marzec – Mars, rzymski bóg wojny
Kwiecień – drzewa, krzewy, kwiaty – wszystko kwitnie
Maj – Maia, rzymska bogini
Czerwiec – mały owad – czerwiec polski
Lipiec – lipy
Sierpień – sierp
Wrzesień – wrzosy
Październik – paździerze – suche patyki i gałęzie
Listopad – spadające liście
Grudzień – grudy zmarzniętej ziemi

 

Tak ćwiczyliśmy kolejność miesięcy i liczby im odpowiadające w zapisie dat:

Klasa IV zajęcia

 

 

 

 

 

 

Temat: “Dziewczynka z zapałkami” i cechy baśni. 

Na lekcji omówiliśmy cechy baśni oraz przypomnieliśmy sylwetkę H. C. Andersena. Następnie przeczytaliśmy baśn “Dziewczynka z zapałkami” (str. 99) i zrobiliśmy wspólnie ćwiczenia na str. 100 i 101. Oprócz tego omówiliśmy sytuację dzieci żyjących w trudnych warunkach oraz poruszyliśmy temat pomocy charytatywnej i organizacji, które taką pomocą się zajmują.

Zadanie domowe:

Podręcznik, str. 102 ćwicz. 2 i 3