J. polski 02.02.2019r.

114

1,2. Główne części  zdania, czyli orzeczenie i podmiot. (p. 2 s. 71)

  • Zapisać w zeszycie pojęcie podmiot i orzeczenie oraz zdanie proste i złożone
  • Ćw.1 s.71- ustnie
  • Ćw.2 s.72- zeszyt
  • Ćw.3 s.72- ustnie
  • Ćw. 5 s.73- ustnie
  • Ćw. 8 s.74- zeszyt
  • Ćw.9 s.74- ustnie

 

  1. Praca z tekstem. (p. 1 s. 154)

 

Praca domowa

– ćw.4 s.72