Historia zajęcia 22.01.2022

99

Tematem lekcji było Jadwiga i Jagiełło – Unia pomiędzy Polska i Litwą.

1385 – Unia polsko-litewska

Unia trwała ponad 400 lat – 1385 – 1795.

Władysław Jagiełło panował w latach 1386 – 1434.

Wł . Jagiełło uczynił Polskę jedno z najśilnieszych państw w Europie.

Państwem polsko – litewskim rządziła Dynastia Jagiellonów.

Zad domowe przypominam o nauczeniu się Drzewa Jagiellonów.