Historia zajęcia 18.09.2021

119

Tematem lekcji było Przodkowie i korzenia. Gdzie jest Polska część 1

Przodkowie to są rodzice , dziadkowie , pradziadkowie oraz prababcie.

Kraj w którym się urodziłeś nazywamy ojczyzną.

Patriota – to człowiek który zna język ojczysty , hymn narodowy oraz symbole narodowe jak flaga oraz godło.

Józef Wybicki był autorem tekstu  hymnu narodowego który nazywamy teraz Mazurkiem Dąbrowskiego.

1797 – powstają Legiony Dąbrowskiego we Francji.

1926 – Mazurek Dąbrowskiego staje się oficjalnym hymnem narodowym.

Zadanie domowe na 2 pażdziernika zrobic drzewo genealogiczne swojej rodziny poproście o pomoc rodziców.