Historia zajęcia 02.10.2021

103

Tematem lekcji było Legendy o Słowianach

966 – Chrzest Polski

Słowianie dzielą się na 3 grupy – Słowianie zachodni Czesi , Słowacy , Polacy , Pomorzanie, Słowianie Południowi czyli Serbowie , Chorwaci , Słoweńcy , Bułgarzy  oraz Słowianie wschodni czyli Rosjanie , Ukraińcy , Białorusini.

W tamtych czasach powstało plemię które się nazywano Polanami oraz Dynastia Piastów a także plemię Wiślan.

Zadanie domowe tak jak mówiłem zróbcie krzyżówkę z podręcznika.