Historia 23.01.2021

87

Temat: Ćwiczenia w zapisywaniu dat cyframi rzymskimi.

  1. Powtórzyliśmy temat z zeszłego tygodnia, przyjrzeliśmy się herbowi Polski i Litwy, jakiego używano w czasach unii.
  2. Ćwiczyliśmy zapis dat za pomocą cyfr rzymskich, określaliśmy wiek na podstawie roku omawianych wydarzeń.
  3. Indywidualne opracowanie karty pracy- aktywność zostanie oceniona plusami za prace na lekcji.
  4. Gra na powtórzenie wiadomości – Kaboom!