Historia 16.01.2021

105

Temat: Jadwiga i Jagiełło.

1.Powtórzenie cyfr rzymskich i ich zamiany na arabskie. Kartkówka.

2. Omówienie treści z podręcznika str.72-75:

  • Wyjaśnienie terminu unia,
  • omówienie zdolności 10-letniej Jadwigi do rządzenia krajem,
  • znaczenie małżeństwa z Jagiełłą i chrztu Litwy, porównanie z podobną sytuacją w polskiej historii (Dobrawa i Mieszko I),
  • omówienie mapy na str. 73
  • zapoznanie się z herbem Litwy (str. 73)
  • hojny dar królowej dla Uniwersytetu
  • nowa dynastia – Jagiellonowie

Zadanie domowe:

Krzyżówka str.77 (do zeszytu)